Consells per les compres!

Quina joguina compro?

A través del joc els infants aprenen a comunicar-se, a resoldre’s conflictes, a explorar, a transmetre valors i autonomia, a desenvolupar habilitats necessàries per a la vida, i els donen l’oportunitat d’expressar sentiments i emocions. La joguina serà l’element que motivarà aquest joc. Per això és tan important reflexionar sobre com fem la tria de les joguines per als petits de la casa:

• La televisió ens bombardeja de publicitat, sovint exagerant les habilitats d’aquella joguina, utilitzant animacions, etc., i té un efecte directe en els infants, que demanen molt insistentment allò que han vist anunciat. Si veiem que la joguina no és l’adequada, procurem no cedir! Si no, podem acabar comprant joguines que acabaran oblidades en un armari.

• Abans de comprar, tinguem en compte l’edat i la maduresa de l’infant.

• Eviteu fer distincions sexistes i adquirir joguines que fomentin valors i actituds diferents per a nens i per a nenes. Amb les joguines que adquirim també treballem la coeducació.

• Triar una tauleta, consola, videojocs... no té per què ser dolent si se sap gestionar bé el temps de joc. Fomenten l’adquisició d’habilitats pròpies de la societat digital. A més, cada cop hi ha més oferta que permet compartir el joc en família, amics... Sí que hem de tenir en compte, però, els indicadors d’edat en el cas dels videojocs i si surten pictogrames informatius que preveuen que, en el seu contingut, poden haver representacions de discriminació, drogues, por, sexe i violència o llenguatge groller.

• Tinguem en compte l’impacte ambiental del procés de fabricació d’una joguina. Les que estan fetes de materials renovables tindran un impacte més baix que les realitzades amb plàstics.

• Les joguines de funcionament elèctric han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum elèctric que fan.

• Compreu en llocs de confiança. Llegiu bé les etiquetes i les instruccions que ens ajudaran a aclarir si aquella joguina és l’adequada: l’etiqueta sempre ha d’incloure les advertències d’ús i les restriccions d’edat (si n’hi ha), així com la marca CE, que garanteix que la joguina compleix les normes bàsiques de seguretat de les normes comunitàries i l’adreça del fabricant, importador o venedor.

Com m’estalvio sorpreses econòmiques?

• Cal tenir en compte que el millor és planificar les despeses per no sobreendeutar-se. Però si ens calen uns diners extra per a les compres d’aquestes dates, és bo informar-se bé de tots els productes que ofereix el mercat financer i no precipitar-se a l’hora d’escollir-ne un. No us deixeu portar per la publicitat i analitzeu totes les clàusules.

• Per evitar acabar comprant més del que volem, ja siguin regals o menjar, és convenient planificar les compres, fent una llista del necessari. I fer un ús prudent de les targetes de crèdit, per evitar sorpreses desagradables.

• Tingueu en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa pels volts de Nadal per la major demanda; així que allò que es pugui congelar ja ho podem comprar algunes setmanes abans de les dates assenyalades.

• Conserveu bé els catàlegs comercials i la seva publicitat, ja que aquesta és vinculant.

• No llenceu els tiquets de compra! Només si els conserveu tindreu dret a reclamar en cas de defecte en la joguina. En cas de necessitar reclamar, us heu d’adreçar primer a l’establiment on heu adquirit el producte. Si en el termini d’un mes no teniu resposta, o bé l’establiment no proposa una solució que us satisfaci, podeu dur la còpia del full de reclamació corresponent al registre de l’oficina de Viladecans Informació, o bé demanar assessorament amb cita prèvia a l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor), situada a la Torre del Baró (c. d’Àngel Guimerà, 2. Tel 93 658 99 08).